Školní slohy

9. listopadu 2010 v 17:22 | Clarett |  Moje slohovky
Slohy, které se právě chystám zveřejnit se jednou věcí od všech běžných prací druhého stupně liší. Nejsou psány česky. :-) No, zkrátka, před pár dny jsme dostali v hodině angličtiny za úkol zpracovat nějaká témata, a protože tu teď dlouho z mé vlastní literární tvorby nic nebylo, přidávám aspoň tohle. Není to tedy nic převratného, ale budu ráda, když mi napíšete svůj názor. Přidávám raději i český překlad (který je tedy dost hrozný, vzhledem k tomu, že se musím držet angl. originálu).


MY IDEAL BOYFRIEND
(Přítel podle mých představ) Nechápu, co s tím všichni mají. Tohle je snad jediné téma, které učitelé/tvůrci učebnic umí vymyslet.

It's quite difficult to describe, how should he look like, because I really don't mind his eyes, hair and so on. Everytime I am thinking about this topic, only certain things are, that he should be quiet, wise and kind. He should love nature and lond autumn walks through the woods, which is thing I cannot be without it. It would be awesome, if he'd write stories, like fantasy (books, movies…), writers like Tolkien, Snicket, Poe… I very love listening to music - especially movie soundtracks, so if he would share this movie with me, I'd be happy. Watching films is another thing I really enjoy and it is a great option how to spend Friday evening's time; with someone who I love it would be much better. Then, my boyfriend should be Christian for sure. And his faith should be alive; he should love God and everything He has created. That's probably all I imagine about him.

Je poměrně těžké popsat, jak by měl vypadat, protože mi opravdu nezáleží na tom, jak budou vypdat jeho oči, vlasy a tak. Pokaždé, když o tom přemýšlím, jediná jistá věc je, že by měl být tichý, moudrý a laskavý. Měl by milovat přírodu a dlouhé podzimní procházky lesy, což je věc, bez které se neobejdu. Bylo by skvělé, kdyby psal příběhy, měl rád fantasy (knihy, filmy...), spisovatele, jako je Tolkien, Poe, Snicket... Opravdu ráda poslouchám hudbu - obzvlášť filmové soundtracky, takže kdyby se mnou sdílel i tento koníček, byla bych vážně šťastná. Sledování filmů je další věc, která mě baví, a je to výborná možnost, jak trávit páteční večery. Navíc, s někým, koho máte rádi, je to ještě mnohem lepší. Můj přítel by pak měl být křesťan. Jeho víra by měla být živá; měl by milovat Boha a všechno, co stvořil. A to je asi tak všechno, co si o něm představuji.

MY FAVOURITE FAMOUS PERSON
(Slavný člověk, kterého mám ráda) Můj oblíbený slavný člověk zní přece strašně, ne? :)

This topic is indeed perfect for me at the moment. I don't have to hesistate about who should I choose. My favourite famous person is certainly M. Night Shyamalan - his whole name sounds Manoj Nelliyatu Shyamalan - is Indian-born American film director and screenwriter. He is my most favorite filmmaker and his movies are absolutely incredible. The genre he is shooting in is mystery/horror/thriller. The truth is, that I don't watch thriller movies - never - but Shyamalan's films are rarity. You feel only the quiet fear from something you don´t know. From something you cannot imagine - from secrets. There is no violence, blood, death bodies in those films. They are very soft, kind… and they always have a deep, beautiful idea.
His most famous movie is The Sixth Sense (which I have not seen yet), then the Village is populár, Lady in the Water, Signs, The Happening, Unbreakable and his nevest fantasy The Last Airbender. M Night Shyamalan's first movie is Praying with Anger (1994). He has directed it, written the screenplay (like for all his movies), produced it (with his parents) and acted the main role. The last thing I want mention is my favorite quote (it's from The Village) "The world moves for love… and knees before it in awe."

Tohle téma je pro mě momentálně perfektní. Nemusím váhat nad tím, koho si mám vybrat. Moje oblíbená slavná osoba je rozhodně M. Night Shyamalan - jeho celé jméno zní Manoj Nelliyatu Shyamalan - je americký režisér a scénárista narozený v Indii. Je to můj nejoblíbenější režisér (pozn. C. tvůrce filmů, ale my pro to moc synonym nemáme) a jeho filmy jsou naprosto neuvěřitelné. Žánr, v němž točí je mystery/horor/thriler. Pravdou je, že se na hororové filmy nedívám - nikdy - ale Shymalanovy snímky jsou raritou. Prostě cítíte ten tichý strach z něčeho, co neznáte. Z něčeho, co si neumíte představit - z tajemství. V těchto filmech není žádné násilí, krev nebo mrtvoly. (pozn. C. no dobře, tak to tam zrovna taky občas je, ale rozhodně ne v takové míře jako jinde) Jsou velmi jemné, laskavé... a vždycky mají hlubokou, nádhernou myšlenku.
Jeho neslavnějším filmem je Šestý smysl (který jsem ještě neviděla), velmi populární je Vesnice, Žena ve vodě, Znamení, Stalo se, Vyvolený a jeho nejnovější fantasy Poslední vládce větru. Prvním snímkem M. Night Shyamalana je Praying with Anger (pozn. C. do češtiny se to oficiálně nepřeložilo, ale znamená to něco jako Modlit se ve vzteku/zlobě...) (1994). Sám si jej režíroval, napsal scénář (jako pro všechny své filmy), produkoval ho (s rodiči) a ztvárnil hlavní roli. Poslední věc, o které jsem se chtěla zmínit je můj oblíbený citát (z Vesnice) "Vždyť svět se točí pro lásku... a pokleká před ní s úctou."

THE IDEAL FRIEND
Ideální kamarád

I am so lucky, that the ideal friend is my best friend - it would be pretty hard to try find some mistakes about her. Her name is Veronika and although we cannot see each other every day, the visits at me (or her) are always unforgettable. The amazing thing is, that we can talk about everything. Our interviews are often quite serious - talking about wars, fear, God, politics or people aren't very common between children in our age. But we always understand each other - actually in everything. We both love Tolkien, Lord of the Rings, writing and reading, we love the same music, films, books… It is a week ago when I was at her - we were watching M. Night Shyamalan's movies and talking about the world's end until the midnight. Except that, we both have an internet blog, which is gorgeous thing through what we have met amazing friends. I am  so glad I know Veronika.

Mám to štěstní, že ona ideální kamarádka je zároveň mojí nejlepší kamarádkou - bylo by celkem těžké najít na ní nějaké chyby. Jmenuje se Veronika a přestože se nemůžeme vidět každý den, návštěvy u mě (nebo u ní) jsou vždycky nezapomenutelné. Úžasná věc je, že můžeme mluvit o všem. Naše rozhovory jsou často docela vážné - hovory o válkách, Bohu, politice nebo lidech nejsou mezi dětmi našeho věku zrovna běžné. Ale navzájem si rozumíme - vlastně vždycky. Obě milujeme Tolkiena, Pána prstenů, psaní a čtení, máme rády stejnou hudbu, filmy, knihy...Před týdnem jsem u ní byla - dívaly jsme se na filmy M. Night Shyamalana a mluvily o konci světa až do půlnoci. Krom toho, obě máme internetový blog, což je skvělá věc, díky níž jsme poznaly výborné přátele. Jsem moc vděčná, že Veroniku znám.

THE LEAST IDEAL FRIEND
Nejhorší kamarád (taky hrozný překlad - nebo Nejméně ideální...? :-D)

How do I imagine the least ideal friend?
Surely, like someone I cannot trust. Someone I am not sure what he/she mean about me. It is a terrible feeling, is you think (or worse - know), that the person rips up me back. You are afraid to leave him/her with another people or classmates, because you know, what will they say about you. You know, what the looks mean. That is horrible and I would not wish it to anybody.

Jak si představuji nejhoršího kamaráda? Určitě, jako někoho, komu nemohu věřit. Někoho, u nějž si nejsem jistá, co si o mě myslí. Je to hrozný pocit, když si myslíte (nebo hůř - víte), že vás ten člověk za zády pomlouvá. Bojíte se ho nechat s ostatními lidmi nebo spolužáky o samotě, protože víte, co o vás řekne. Víte, co ty pohledy znamenají. To je strašné a nikomu bych to nepřála.
 


Komentáře

1 Lily of the valley | Web | 9. listopadu 2010 v 17:59 | Reagovat

:) No, nevím, jestli má cenu vypichovat chyby, protože slohy v angličtině jsou prostě na nic (z mého pohledu MÉ slohy:)). Takže... Jak by řekla naše angličtinářka, the most important mistake was you word order. WO!!! (To nám tam vždycky píše písmeny na tři řádky:D)
podmět - přisudek - zbytek.
např.: which is thing, I can not be without it. (To je vlastně špatný příklad, tam ti jenom přebývá to "it" na konci.)
Jinak, sousloví for sure mi přijde jako "pro jistotu", ale nikdy jsem to použito neslyšela, tak to je možná ono určitě, i když bych radši napsala něco jako "should be surely a Christian".
Mimochodem, chybí ti tam členy.:)
I was at her -> I was at her place.:)

Je tam docela dost věcí, které by se daly napsat jinak, ale jsem si docela jistá, že to sem kvůli tomu nedáváš. Takže... Myslím, že s tebou ve spoustě věcí souhlasím. Líbí se mi tvé názory, mám tě ráda:)

2 Clarett | 9. listopadu 2010 v 18:18 | Reagovat

[1]: Teď jsi mě pobavila. :-D To "it" na konci, jsem tam neměla - napsala mi ho tam až učitelka. Pche. Taky mi to připadalo divný. Ale nic jinýho neopravila, takže jsem to považovala za správně napsané. :) Děkuju. Děkuju za připomínky a chválu. Taky tě mám moc ráda. :-)

3 C.ind.ere.lla | Web | 9. listopadu 2010 v 18:22 | Reagovat

Našla jsem tam chybky ve tvarech sloves a někdy taky v slovosledu a pár slovních obratů mi přijde zvláštních. Anglicky mluvící člověk by je určitě nepoužil. Ale jinak se mi líbí tvoje názory. Každej cizí jazyk je složitej, pro psaní i pro mluvení a chce to hlavně praxi. Takže chyby pomíjím, názory máš super.

4 Selenne L. Athi | Web | 9. listopadu 2010 v 18:32 | Reagovat

ten obrázek je fan art k sci-fi seriálu Doctor Who :) doporučuju se na něj mrknout od 5. řady, abys to pochopila :)

5 Clarett | 9. listopadu 2010 v 18:51 | Reagovat

[3]: I v angličtině se pokouším nějak "vypsat" - zjistila jsem, že jinak se to prostě nenaučím. :-) Měla bych poděkovat za chválu názorů, i když je to takové zvláštní. :) Je to prostě to, co si přeji, myslím a cítím.

6 Lily of the valley | Web | 9. listopadu 2010 v 20:16 | Reagovat

[2]: :D No, zcela upřímně, pochybuju o jejích kvalitách:D

7 Ljo C. | Web | 9. listopadu 2010 v 20:30 | Reagovat

Ačkoli jsem se snažila soustředit na tvoje díla, moje angličtinu-milující oči našly nějaké chyby... ale to vůbec nevadí :) chybami se učíme.
... zase cítím, jak jsme rozdílné. Tvůj by měl milovat dlouhé podzimní procházky? Já bych tam venku zmrzla a, což je důležitější, strašně nerada ruším tu atmosféru mluvením. Tvůj by měl být tichý? Bože, co bych se já počala bez humora a neschopnosti zmlknout toho mého. Je samozřejmě jasné, že společnou máme naši posedlost filmy a knihami :)
... strašně se mi líbí, jak o M. Nightovi mluvíš s tou zapáleností a úctou. Kdyby si to přečetl on, jistě by byl velmi dojat :)
... a o tom příteli máme stejný názor. Ale jestli tohle dělá, pak není můj přítel a tím to končí.
... každopádně si myslím, že třeba "my favourite season" je mnohem lepší téma než třeba to o tom příteli. Člověk se v tom ani nevykecá :D

8 Clarett | 10. listopadu 2010 v 16:14 | Reagovat

[Smazaný komentář] S tím, co jsi napsal, nemohu souhlasit. Tohle neříkej. Neodrazuj mě od víry. To bez Boha by nic nebylo. Díky Němu pociťuji lásku a pokoj a radost, to, že jsem v bezpečí. Satan naplňuje život jen zlem a zoufalstvím. Nezahrávej si se zlem, jaké si nedovedeš představit. Přála bych ti, abys poznal, že tě Bůh nadevšechno miluje a nikdy tě nezavrhne. S modlitbou, Clarett

9 Famiso | E-mail | Web | 10. listopadu 2010 v 16:56 | Reagovat

[Smazaný komentář] Ahoj Tome, nevím jestli se sem ještě někdy vrátíš a budeš to číst, ale chtěl bych tobě a všem dalším, kteří smýšlí podobně položit pár otázek. Prosím, zvaž je.

1) Píšeš: "ať žije Satan v našich srdcích", ale víš, co znamená "Satan"? Nepřítel. To je jeho jméno. Nepřítel a otec lži.

2) Co ti za tvůj obdiv a úctu nabídl? Co požaduje? Jaký obchod s tebou uzavřel? Ježíš tě miluje bezpodmínečně, bez požadavků. Zemřel za tebe ještě dříve, než ses ho mohl rozhodnout milovat, nebo nenávidět. Jeho sláva je jeho láska.

3) Říkáš, že Bůh neexistuje, ale věříš v Satana? Satan v Boha věří. Každý zlý duch zná jméno Ježíš. Protože v krvi Pána Ježíše, která tekla za tebe i za mne je moc, před kterou se skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. Satan je plný hněvu, protože ví, jak málo času mu zbývá.

A pamatuj si, kdykoli by ses chtěl vrátit, odejít od Satana, nedokážeš to ve vlastní moci. Ale Ježíš má moc tě z jeho moci zachránit. Ježíš tě kdykoli přijme zpět. Když budeš v zoufalství a svázaný Satanovou mocí, zavolej jméno Ježíš: Ježíši jsem tvůj, zachraň mě.

10 rohirrimqa | Web | 10. listopadu 2010 v 19:58 | Reagovat

Wou, dokonca som aj rozumela! :D :D Robím si srandu, veľmi pekne píšeš a dobre sa to číta. :-)
Ja tiež rada píšem v angličtine, ale často narobím kopu preklepov (poprehadzujem písmenká atď...) Minule som zabudla dať asi sedem členov za sebou :D

11 Ljo C. | Web | 10. listopadu 2010 v 22:29 | Reagovat

Zajímavá diskuze...

K tomu, co jsem ti chtěla, drahá Clar.
Nemáš za co děkovat. Opravdu je to tak. Když si přečtu tvoje díla, mám chuť vypnout počítač, vytáhnout svůj starý blok, najít v něm čistou A4ku a psát a psát. Vždycky mě povzbudíš. Když si píšu s tebou, mám pocit, jako bych mluvila s imaginativní osobou. Prostě si nedokážu představit, že by někdo tak úžasný a neposkvrněný dnešními kulty krásy a mládí a dnešními závislostmi jako je počítač a tak dále mohl vůbec existovat. Ale je to úžasné, vědět, že aspoň jeden takový člověk tu žije :)

12 Clarett | 11. listopadu 2010 v 13:42 | Reagovat

[Smazaný komentář] Tvrdíš, že jsi od malička "takovej zlej" - nevěřím tomu. Nevěřím, že pokud bys byl zlý, napsal bys takový komentář. Že by ses omlouval. Že by se ti líbilo to, co píšu. Za co vlastně považuješ zlo? A za co považuješ víru?
A k tvým posledním slovům - Ježíš ti nabízí pomoc, jinou cestu, záchranu. Přeji ti, abys na to jednou přišel. Je to tvá volba. Ale věř mi, že je tu pořád pro tebe.

13 Clarett | 11. listopadu 2010 v 14:08 | Reagovat

[10]: Jsem ráda, žes to přelouskala. :-) Ta přeložená část zní hrozně - nelíbí se mi to, ale v angličtině mám přece jen pořád omezenou slovní zásobu. Česky bych to napsala jinak - ty hlavní názory a hodnoty zůstávají, ale jejich vyjádření by bylo trochu jiné. Členy jsou děs a hrůza. :-) V těsném závěsu pak předložky. :-)
[11]: To, co píšeš, mě opravdu velmi potěšilo, dojalo. Víš, snažím se taková být. Snažím se zpomalit, nálezt věci, které jsou v životě důležité. Nemyslím si, že by se mi to nějak zvlášť dařilo, ale... snažím se. Držet se toho v reálném světě je obtížné. Vy, tady na blogu, mi ale dáváte velkou sílu a radost. :) A ty obzvlášť. Mám tě ráda, Lucy. Někdy to zkus - vem si blok a piš, kresli. Jen v tichu přemýšlej. Pusť si klidný film. Budeš mít radost, uvidíš. :-) Krom toho - kdykoli bys něco potřebovala, můžeš mi napsat. :)

14 Lily of the valley | Web | 11. listopadu 2010 v 14:44 | Reagovat

[Smazaný komentář] Já vím, že to vyzní asi malinko rýpavě, ale jak se ti může líbit Clarettino psaní, když nemáš rád DOBRO? O čem jiném Clarett píše? Její hlavní postavy jsou dobré! Myslím, že se buď pleteš, nebo jenom předstíráš před přáteli.:)

15 Alex | Web | 12. listopadu 2010 v 20:12 | Reagovat

Jak jsem to tak četla, úplně mě to nalákalo napsat komentář anglicky. Takže:
We don´t write such articles at our school but it really seems to be imteresting. I liked all these articles and especially the one about the famous person and ideal friend. I have already heared about M. Night Shyamalan´s films but I haven´t seen any yet. After reading your article I think it must be really interesting especially because of the atmosphere of secret, which I like.
Also the article about ideal friend is good and I relised that speaking about wars and the world´s isn´t as rare as I thought:D
Well done, Clarett.

16 Alex | Web | 12. listopadu 2010 v 20:14 | Reagovat

Teda world´s end, pardon :)

17 Clarett | 12. listopadu 2010 v 21:03 | Reagovat

[15]: Wow, perfect English, Alex! Thanks for the comment. :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.